O omrežju

Razvoj elektroenergetskega distribucijskega omrežja bo ob aktivni vlogi odjemalcev omogočal prehod na nizkoogljično družbo s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Družba SODO d. o. o. zagotavlja zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo več kot 960.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji. Z ustreznim načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavljamo dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo nasploh.


Elektrodistribucijsko omrežje Slovenije po petih območjih distribucijskega sistema z mejami občin - stanje v letu 2021 (pdf)

OBSEG ELEKTRODISTRIBUCIJSKA OMREŽJA NA DAN 31. 12. 2020:

OBJEKTI 110 KV IN OPREMA

Nadzemni vodi 894 km (97 %)
Podzemni vodi 23 km (3 %)
110 kV vodi skupaj 917 km
RTP 110kV/SN 96 enot
Transformatorji VN/SN 202 enot
Transformatorji VN/SN 5.871 MVA

SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.139 km (63 %)
Podzemni vodi 6.491 km (37 %)
SN vodi skupaj 17.630 km
RTP SN/SN 6 enot
RP 74 enot
TP 15.800 enot
Transformatorji SN/SN* 23 enot
Transformatorji SN/SN 169 MVA
Transformatorji SN/NN* 16.453 enot
Transformatorji SN/NN 4.207 MVA

NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 18.844 km (43 %)
Podzemni vodi 25.646 km (57 %)
NN vodi skupaj 44.490 km

SKUPAJ

Nadzemni vodi  30.878 km (49 %)
Podzemni vodi 32.160 km (51 %)
Vodi skupaj 63.038 km

Postaje (RTP, RP, TP) 15.976 enot

OBSEG ELEKTRODISTRIBUCIJSKA OMREŽJA NA DAN 31. 12. 2019:

OBJEKTI 110 KV IN OPREMA

Nadzemni vodi 876 km (97 %)
Podzemni vodi 23 km (3 %)
110 kV vodi skupaj 898 km
RTP 110kV/SN 93 enot
Transformatorji VN/SN 208 enot
Transformatorji VN/SN 6.062 MVA


SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.288 km (64 %)
Podzemni vodi 6.214 km (36 %)
SN vodi skupaj 17.502 km
RTP SN/SN 8 enot
RP 73 enot
TP 15.720 enot
Transformatorji SN/SN* 26 enot
Transformatorji SN/SN 193 MVA
Transformatorji SN/NN* 16.577 enot
Transformatorji SN/NN 4.191 MVA


NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 19.252 km (43 %)
Podzemni vodi 25.060 km (57 %)
NN vodi skupaj 44.312 km

OBSEG ELEKTRODISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA NA DAN 31. 12. 2018:

OBJEKTI 110 KV IN OPREMA

Nadzemni vodi 909 km (98 %)
Podzemni vodi 23 km (2 %)
110 kV vodi skupaj 932 km
RTP 110kV/SN 92 enot
Transformatorji VN/SN 205 enot
Transformatorji VN/SN 5.939 MVA


SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.399 km (66 %)
Podzemni vodi 5.986 km (34 %)
SN vodi skupaj 17.385 km
RTP SN/SN 8 enot
RP 73 enot
TP 15.623 enot
Transformatorji SN/SN* 22 enot
Transformatorji SN/SN 153 MVA
Transformatorji SN/NN* 16.678 enot
Transformatorji SN/NN 4.197 MVA


NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 20.221 km (45 %)
Podzemni vodi 24.521km (55 %)
NN vodi skupaj 44.742 km


Obseg elektrodistribucijskEGa omrežja na dan 31. 12. 2017:

OBJEKTI 110 KV IN OPREMA

Nadzemni vodi 871 km (98 %)
Podzemni vodi 19 km (2 %)
110 kV vodi skupaj 890 km
RTP 110kV/SN 92 enot
Transformatorji VN/SN 206 enot
Transformatorji VN/SN 5.948 MVA


SN OBJEKTI IN OPREMA
Nadzemni vodi 11.535 km (67 %)
Podzemni vodi 5.730 km (33 %)
SN vodi skupaj 17.266 km
RTP SN/SN 9 enot
RP 73 enot
TP 15.576 enot
Transformatorji SN/SN 29 enot
Transformatorji SN/SN 205 MVA
Transformatorji SN/NN 16.581 enot
Transformatorji SN/NN 4.096 MVA


NN OBJEKTI
Nadzemni vodi 20.766 km (46 %)
Podzemni vodi 24.208 km (54 %)
NN vodi skupaj 44.974 km

*Podatki o dolžinah vodov so prikazani na podlagi nazivne napetosti posameznega voda. Zmanjšanje št. transformatorjev SN/SN in SN/NN je posledica ukinjanja 35 in 10 kV napetostnega nivoja, zmanjšanje skupne dolžine podzemnih NN vodov pa posledica natančnejših podatkov o EEI, ki jih EDP pridobivajo z uvajanjem novih informacijskih sistemov.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.