O omrežju

Razvoj elektroenergetskega distribucijskega omrežja bo ob aktivni vlogi odjemalcev omogočal prehod na nizkoogljično družbo s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Družba SODO d. o. o. zagotavlja zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo več kot 960.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji. Z ustreznim načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavljamo dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo nasploh.

Ključni podatki elektrodistribucijskega sistema Slovenije 2010 - 2020 (pdf)Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.