Registracija dobavitelja pri SODO

Na podlagi popolne vloge, SODO v 10 delovnih dneh uredi dobavitelju dostop do portala CEEPS. Ob prvi prijavi vnese dobavitelj podatke o kontaktnih osebah in naslovih za medsebojno obveščanje.

O registraciji novega dobavitelja SODO v 10 delovnih dneh obvesti organizatorja trga in upravljavca spletnega portala v skladu s Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Ur.l. 95/07).

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD), tuje podjetje opravlja dejavnost dobavitelja električne energije v Republiki Sloveniji preko podružnic.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.