Strateški načrt družbe SODO

Vlada sprejela dolgoročni strateški načrt poslovanja električnega distributerja SODO

 

Vlada je 2. 12. 2021 sprejela Dolgoročni strateški načrt poslovanja distribucijskega operaterja električne energije - podjetja SODO, d. o. o. za obdobje 2022-2026, na katerega je nadzorni svet družbe na svoji 21. redni seji dne 23. 9. 2021 podal pozitivno mnenje.

Vlada skladno z Aktom o ustanovitvi družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. kot skupščina družbe sprejme Dolgoročni strateški načrt poslovanja distribucijskega operaterja električne energije - družbe SODO, d. o. o. za obdobje 2022-2026, na katerega je nadzorni svet družbe na svoji 21. redni seji dne 23. 9 2021 podal pozitivno mnenje.

Dokument vsebuje informacije o distribucijskem sistemu v Sloveniji, trende delovanja distribucijskega operaterja, analize zunanjega in notranjega okolja ter SWOT – analizo, primerjalne analize poslovanja na osnovi katerih so pripravili strateške usmeritve, strateške cilje in kazalnike družbe SODO za obdobje 2022 - 2026 in oceno finančnih izkazov.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.