Kakovost oskrbe

Uporabnik omrežja pričakuje, da mu bo distribucijsko omrežje omogočalo uporabo električne energije takrat, ko jo potrebuje, ob definirani kakovosti na transparenten in učinkovit način.

Agencija za energijo, ki izvaja naloge regulatornega organa na področju oskrbe z električno energijo, spremlja in izvaja analize kakovosti oskrbe z električno energijo.

Neprekinjenost (zanesljivost) oskrbe

Neprekinjenost oskrbe se nanaša na število in trajanje prekinitev, ki jih zazna uporabnik na svojem prevzemno-predajnem mestu. Na podlagi primerjalne analize na nacionalnem nivoju z drugimi državami Evropske unije, se Slovenija uvršča v srednji kakovostni razred.

Kakovost napetosti

Kakovost napetosti se nanaša na tehnične karakteristike napetosti, merljive na prevzemno-predajnem mestu uporabnika (odklon napetosti, kratkotrajne in dolgotrajne prekinitve, hitre spremembe napetosti - fliker, izbokline-prenapetosti in upadi, harmonske in medharmonske napetosti, neravnotežje napetosti, signalne napetosti, odstopanje omrežne frekvence). Kakovost napetosti je definirana s tehničnim standardom Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih, SIST EN 50160:2008.

Komercialna kakovost

Komercialna kakovost opisuje kakovost storitev, ki izhajajo iz odnosa med sistemskim operaterjem in uporabnikom. V splošno komercialno kakovost (sistemski standardi) so vključene storitve, ki so izražene kot povprečje časov, potrebnih za izvedbo določene storitve. Med te storitve spadajo npr.: čas ponovne vzpostavitve oskrbe pri nenapovedanih prekinitvah, čas izvedbe manjših del v omrežju, čas potreben za priključitev. Zaradi tehničnih značilnosti omrežja nekaterih storitev ni možno zagotavljati vsem uporabnikom. Individualna komercialna kakovost je izražena v obliki zajamčenih standardov in je zagotovljena vsem uporabnikom. Med te storitve sodijo npr.: čas za odziv na pregorelo varovalko, čas rešitve reklamacije v zvezi s števcem, čas potreben za aktiviranje priključka.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.