Tipizacija elektrodistribucijskega sistema

Objavljamo tipizacijo sestavnih elementov distribucijskega elektroenergetskega sistema distribucijskega operaterja družbe SODO d. o. o. Namen tipizacije je poenotenje tehnično tehnoloških rešitev gradnje in vzdrževanja distribucijskega sistema, na katerem se izvaja gospodarska javna služba dejavnost distribucijskega operaterja. Tipizacija se objavlja v skladu z zakonodajo, njena uporaba je obvezna pri načrtovanju, projektiranju, gradnji, vzdrževanju in izdelavi razvojnih načrtov elektrodistribucijskega sistema.

Področja tipizacije:

Elektroenergetski vodi

Transformatorske postaje

Merilna mesta

Omrežni priključki in NN priključne omarice

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.