Vloga za registracijo dobavitelja pri SODO

Distribucijski operater s partnerji zagotavlja izmenjavo podatkov, potrebnih za opravljanje dejavnosti dobavitelja električne energije preko spletnega portala CEEPS in enotne vstopne točke nacionalnega podatkovnega vodila (EVT-NPV).

Na podlagi vloge dobavitelja, SODO registrira in omogoči dobavitelju izmenjavo podatkov.

Vloga dobavitelja mora vsebovati:

  • podatke o dobavitelju (izpisek iz registra, naslov, sedež, davčna in matična številka) 
  • dokazilo, da je vključen v bilančno skupino (objava v bilančni shemi ali potrdilo organizatorja trga)
  • podpisano izjavo o zagotavljanju varne in pooblaščene uporabe spletnega portala CEEPS
  • elektronski naslov, na katerega SODO pošilja vse podatke, skladno z določili Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije
  • kontaktno osebo
  • izjava o zagotavljanju varne in pooblaščene uporabe podatkovnih storitev za izmenjavo podatkov med dobaviteljem električne energije in operaterjem:
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.