Veljavni dokumenti SONDSEE

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), 

izdana na podlagi petega odstavka 144. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) ter soglasja Agencije za energijo št. 73-1/2020-21/263 z dne 22. 10. 2020 in soglasja Vlade Republike Slovenije, št. 36001-1/2020/3 z dne 9. 12. 2020. 

Dokumenti:

1. SONDSEE 2020

1a. Spremembe SONDSEE in Priloge 5 2022

2. Priloga 1: Standardi

3. Priloga 2: Tipizacija merilnih mest SODO

4. Priloga 3: Presoja vplivov naprav na omrežje

5. Priloga 4: Tipizacija PRIK in OMAR

6. Priloga 5: Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov, priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje

7. Priloga 6: Navodilo za zavarovanje obveznosti dobavitelja

8. Tipska izjava proizvajalca opreme o skladnosti z RfG

9. Navodilo za uporabo stikalne naprave

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.