Zakonodaja s področja URE in OVE

Poslovne in gospodinjske odjemalce informiramo o koristih premišljene in preudarne rabe električne energije in jih spodbujamo, da jo učinkovito uporabljajo.

 • Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 - AN-URE (pdf, 2.633 KB) - NOVO!
 • Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 - AN-URE (pdf, 724 KB)
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 37/09
 • Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase, Uradni list RS, št. 37/09
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 37/09
 • Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore,
 • Uradni list RS, št. 21/09
 • Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije, Uradni list RS, št. 33/09
 • Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije,
 • Uradni list RS. št. 19/09
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, Uradni list RS, št. 8/09
 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije, Uradni list RS, št. 8/09
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, Uradni list RS, št. 8/09
 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 8/09
 • Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 89/08
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 2/09
 • Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov, Uradni list RS, št. 49/03, 38/05
 • Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, Uradni list RS, št. 65/08, 98/08 in 105/08
 • Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, Uradni list RS, št. 25/02
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.