Urejanje sprememb na merilnem mestu v primeru smrti lastnika

Če želijo potencialni dediči urediti evidentiranje plačnika na merilnem mestu pred izdajo pravnomočnega sklepa o dedovanju, je proces naslednji:

dokler ni pravnomočnega sklepa sodišča o dedovanju ali sklepa o začasnem upravitelju zapuščine ali začasne odredbe sodišča, ostane lastnik na merilnem mestu nespremenjen, doda se samo komentar »POKOJNI«.

Če je na merilnem mestu samo eden potencialni dedič, le-ta poda zahtevo za evidentiranje potencialnega dediča kot plačnika na merilnem mestu, vse do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju ali do preklica.

Če je na merilnem mestu več potencialnih sodedičev in če želi eden izmed sodedičev urediti spremembo plačnika na merilnem mestu do izdaje enega izmed zgoraj naštetih dokumentov sodišča, se sodediči med seboj sporazumejo in določijo potencialnega sodediča, ki bo evidentiran kot novi plačnik na merilnem mestu vse do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju ali do preklica. Potencialni sodedič poda izjavo, iz katere je razvidno, da ostali sodediči na merilnem mestu soglašajo z evidentiranjem novega plačnika na merilnem mestu.

Potencialni dedič/sodedič poda izjavo, da bo v primeru morebitnega spora na sodišču sprožil postopek na krajevno pristojnem sodišču za določitev začasnega skrbnika zapuščine in o določitvi začasnega skrbnika zapuščine obvestil distribucijskega operaterja.

Obrazec SODO.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.