Uskladitev osebnih podatkov

Za potrebe uskladitve osebnih podatkov lahko novi (s pooblastilom ali sklenjeno pogodbo o dobavi) ali obstoječi dobavitelj elektrike v imenu lastnika ali plačnika merilnega mesta pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja posreduje izpolnjen in s strani lastnika oz. plačnika podpisan obrazec Izjava o spremembi osebnih podatkov.

Podatki se na osnovi izjave spreminjajo za navedeno merilno mesto in tudi za vsa merilna mesta, ki pripadajo istemu lastniku ali plačniku, ki je evidentiran v evidenci merilnih mest izvajalca nalog distribucijskega operaterja.

Obrazec Izjava o spremembi osebnih podatkov je dostopen na: https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/obrazci-perun-eis.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.