Spremembe lastnika

Dobavitelj v imenu novega lastnika (imetnika soglasja za priključitev) pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja (v nadaljevanju: DO) posreduje s strani novega lastnika izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu.
K obrazcu je treba priložiti ustrezno dokazilo o lastništvu in dokazilo o primopredaji nepremičnine, to je primopredajni zapisnik. Več o primopredajnem zapisniku

Obrazec Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu je dospen na: https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/obrazci-perun-eis.

Sprememba lastnika, če je več solastnikov merilnega mesta
Sprememba lastnika, ki ni plačnik na merilnem mestu
Sprememba lastnika, ki ni plačnik na merilnem mestu in naslovnik ni enak plačniku

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.