Spremembe plačnika

Če se na merilnem mestu spremeni plačnik (končni odjemalec) in ostane lastnik isti, dobavitelj v imenu lastnika (imetnika soglasja za priključitev) pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja posreduje izpolnjen in s strani lastnika in novega plačnika podpisan obrazec Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika.

Z dnem predlagane spremembe plačnika se izvede obračun za prejšnjega plačnika. Če za podpis pogodbe o uporabi sistema ni pooblaščen dobavitelj, se pogodba pošlje v podpis novemu plačniku, .

Obrazec Soglasje za evidentiranje plačnika je dostopen na: https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/obrazci-perun-eis.

Sprememba plačnika, če naslovnik ni enak plačniku

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.