Pooblastilo imetnika soglasja za priključitev

S pooblastilom lastnika (imetnika soglasja za priključitev) lastnik merilnega mesta pooblašča dobavitelja elektrike ali tretjo osebo, da pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja v njegovem imenu posreduje zahteve za:

  • posredovanje vloge za priklop uporabnika na distribucijsko omrežje
  • posredovanje vloge za ponovni priklop odklopljenega merilnega mesta
  • posredovanje zahteve za kontrolo merilnih naprav
  • posredovanje vloge za spremembo soglasja za priključitev na obstoječem merilnem mestu
  • podpis pogodbe o uporabi sistema pri ponovni priključitvi

Obrazec SODO:

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.