Poročilo o posvetovalnem postopku o 10-letnem razvojnem načrtu elektrodistribucijskega sistema za obdobje 2023-2032

Objavljeno: 25. 10. 2022
in Aktualno

Družba SODO d. o. o. je kot distribucijski operater električne energije skladno s 4. členom Akta o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 41/22 in 44/22 – popr.) dne 30. 6. 2022 objavila predlog razvojnega načrta na svoji spletni strani in povabila dejanske in možne uporabnike sistema, da podajo pripombe in predloge k predloženemu razvojnemu načrtu.

Poročilo o posvetovalnem postopku RN 2023-2032

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.