Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu elektrodistribucijskega sistema za obdobje 2023-2032

Objavljeno: 30. 6. 2022
in Aktualno, Medijsko središče

Družba SODO d. o. o. kot distribucijski operater električne energije začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu elektrodistribucijskega sistema za obdobje 2023–2032.

Družba SODO d. o. o. je skladno z zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu. Po končanem posvetovalnem postopku bomo prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke objavili ter rezultate posvetovalnega postopka skupaj z razvojnim načrtom predložili Agenciji za energijo v soglasje.

Svoje pripombe k predlogu razvojnega načrta pošljite na naslov sodo(at)sodo.si do vključno srede, 20. julija 2022.

Prilogi:


Opomba: Dne 7. 7. 2022 je bila objavljena popravljena verzija posvetovalnega dokumenta. Popravek zajema navedbo vira, ki v prvotnem dokumentu še ni bil naveden.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.