Izstop družbe Telekom Slovenije d.d. iz bilančne sheme in morebiten nastop zasilne oskrbe

Objavljeno: 7. 12. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

Operater trga z elektriko, družba BORZEN d. o. o. je, skladno z 2. odstavkom 222. člena SONDSEE, distribucijskega operaterja obvestila o izstopu družbe Telekom Slovenije d. d. iz bilančne sheme in o morebitnem nastopu zasilne oskrbe končnim odjemalcem družbe Telekom Slovenije, d. d., ki ne bodo pravočasno izvedli menjave dobavitelja

O tem izstopu družbe Telekom Slovenije, d. d., je distribucijski operater, družba SODO d. o. o., javnost informirala že 30. 11. 2021

Pri tem vas ponovno dodatno seznanjamo, da se cena električne energije za zasilno oskrbo obračunava po ceniku zasilne oskrbe, in je do 25 % višja od borznih cen za nakup energije na trgu. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO d. o. o. https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo  in se v skladu z veljavnimi predpisi  ter glede na rast cen električne energije na trgu, usklajuje predvidoma mesečno. 

Zato vse odjemalce električne energije Telekoma Slovenije, d. d., ki vloge za menjavo dobavitelja še niso podali, POZIVAMO, da to storijo nemudoma, saj je potrebno pri tem upoštevati časovne roke za menjavo in povečano število menjav.


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.