Informiranje o postopkih, vezanih na izstop družbe Telekom Slovenije d. d. s trga dobave električne energije

Objavljeno: 30. 11. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

Informiranje o postopkih, vezanih na izstop družbe Telekom Slovenije, d. d., s  trga dobave električne energije


Družba SODO d. o. o., sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, obvešča vse odjemalce, ki imajo v tem trenutku sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije z dobaviteljem Telekom Slovenije, d. d., da imenovani dobavitelj z dnem 1. 1. 2022 izstopa s trga električne energije ter obenem preneha z dobavo električne energije svojim odjemalcem.

Skladno z zgoraj navedenim vas seznanjamo s pravico do menjave dobavitelja električne energije ter vas pozivamo k čim prejšnji sklenitvi nove Pogodbe o dobavi električne energije z novo izbranim dobaviteljem. Seznam vseh dobaviteljev na trgu električne energije je objavljen na spletni strani SODO in sicer na povezavi: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije.

V primeru, da ne sklenete nove pogodbe z izbranim dobaviteljem električne energije, boste skladno z 32. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) z dnem izključitve dobavitelja iz bilančne sheme dne 1. 1. 2022 samodejno in nemudoma prešli na zasilno oskrbo.

Pri tem vas dodatno seznanjamo, da se cena električne energije za zasilno oskrbo obračunava po ceniku zasilne oskrbe, in je do 25 % višja od borznih cen za nakup energije na trgu. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO d. o. o. https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo  in se v skladu z veljavnimi predpisi  ter glede na rast cen električne energije na trgu, usklajuje predvidoma mesečno.

Več informacij v zvezi s predmetno zadevo najete na spletni povezavi:  https://www.sodo.si/sl/objave/obvestilo-za-odjemalce-elektricne-energije.

Lep pozdrav.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.