Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2024
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,95460 0,00158 0,00123
6000 ur > T >= 2500 ur 1,02089 0,00145 0,00111
T < 2500 ur 1,10050 0,00153 0,00118
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 1,85909 0,00041 0,00032
T < 2500 ur 1,83874 0,00053 0,00042

T >= 2500 ur 1,09326 0,00209 0,00162
T < 2500 ur 0,89539 0,00332 0,00256
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 1,20102 0,00167 0,00130
T < 2500 ur 1,04289 0,00268 0,00204

T >= 2500 ur 1,05132 0,00227 0,00174
T < 2500 ur 0,92138 0,00310 0,00237
polnjenje EV 0,46069 0,00155 0,00120
brez merjenja moči 0,38863 0,00582 0,00447 0,00536
gospodinjstvo 0,38863 0,00582 0,00447 0,00536
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.