Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2017
Odjemne skupine Tarifne postavke
nap nač. prik. vrsta odjema sez moč [EUR/kW] energija [EUR/kWh]
KT VT MT ET
VN
T >= 6000 ur VS 1,06717 0,00179 0,00179 0,00140
NS 0,77754 0,00126 0,00126 0,00095
6000 ur > T >= 2500 ur VS 1,12958 0,00167 0,00167 0,00128
NS 0,84322 0,00111 0,00111 0,00084
T < 2500 ur VS 1,23079 0,00173 0,00173 0,00133
NS 0,89587 0,00121 0,00121 0,00093
SN RTP T >= 2500 ur VS 2,04330 0,00047 0,00047 0,00036
NS 1,54928 0,00033 0,00033 0,00026
T < 2500 ur VS 2,02037 0,00060 0,00060 0,00047
NS 1,53289 0,00045 0,00045 0,00034

T >= 2500 ur VS 1,18002 0,00237 0,00237 0,00182
NS 0,93264 0,00169 0,00169 0,00131
T < 2500 ur VS 0,95698 0,00374 0,00374 0,00287
NS 0,77331 0,00268 0,00268 0,00206
NN TP T >= 2500 ur VS 1,27083
0,00182 0,00141
NS 1,05007
0,00141 0,00108
T < 2500 ur VS 1,09813
0,00290 0,00224
NS 0,91721
0,00224 0,00172

T >= 2500 ur VS 1,10733
0,00249 0,00192
NS 0,92429
0,00192 0,00146
T < 2500 ur VS 0,96540
0,00337 0,00260
NS 0,81512
0,00260 0,00200
polnjenje EV na AC
0,44513
0,00149 0,00115
brez m. moči
0,37550
0,00561 0,00431 0,00519
gospodinjstva
0,37550
0,00561 0,00431 0,00519
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.