Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2018
Odjemne skupine Tarifne postavke
nap nač. prik. vrsta odjema sez moč [EUR/kW] energija [EUR/kWh]
KT VT MT ET
VN
T >= 6000 ur VS 1,05618 0,00177 0,00177 0,00139
NS 0,76953 0,00125 0,00125 0,00094
6000 ur > T >= 2500 ur VS 1,11795 0,00165 0,00165 0,00127
NS 0,83453 0,00110 0,00110 0,00083
T < 2500 ur VS 1,21811 0,00171 0,00171 0,00132
NS 0,88664 0,00120 0,00120 0,00092
SN RTP T >= 2500 ur VS 2,02225 0,00047 0,00047 0,00036
NS 1,53332 0,00033 0,00033 0,00026
T < 2500 ur VS 1,99956 0,00059 0,00059 0,00047
NS 1,51710 0,00045 0,00045 0,00034

T >= 2500 ur VS 1,16787 0,00235 0,00235 0,00180
NS 0,92303 0,00167 0,00167 0,00130
T < 2500 ur VS 0,94712 0,00370 0,00370 0,00284
NS 0,76534 0,00265 0,00265 0,00204
NN TP T >= 2500 ur VS 1,25774
0,00180 0,00140
NS 1,03925
0,00140 0,00107
T < 2500 ur VS 1,08682
0,00287 0,00222
NS 0,90776
0,00222 0,00170

T >= 2500 ur VS 1,09592
0,00246 0,00190
NS 0,91477
0,00190 0,00144
T < 2500 ur VS 0,95546
0,00334 0,00257
NS 0,80672
0,00257 0,00198
polnjenje EV na AC
0,44055
0,00148 0,00114
brez m. moči
0,37163
0,00555 0,00427 0,00514
gospodinjstva
0,37163
0,00555 0,00427 0,00514
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.