Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2016
Odjemne skupine Tarifne postavke
nap nač. prik. vrsta odjema sez moč [EUR/kW] energija [EUR/kWh]
KT VT MT ET
VN
T >= 6000 ur VS 1,07828 0,00181 0,00181 0,00141
NS 0,78563 0,00127 0,00127 0,00096
6000 ur > T >= 2500 ur VS 1,14134 0,00169 0,00169 0,00129
NS 0,85200 0,00112 0,00112 0,00085
T < 2500 ur VS 1,24360 0,00175 0,00175 0,00134
NS 0,90519 0,00122 0,00122 0,00094
SN zbiralke SN T >= 2500 ur VS 2,06457 0,00047 0,00047 0,00036
NS 1,56540 0,00033 0,00033 0,00026
T < 2500 ur VS 2,04140 0,00061 0,00061 0,00047
NS 1,54884 0,00045 0,00045 0,00034

T >= 2500 ur VS 1,19230 0,00239 0,00239 0,00184
NS 0,94235 0,00171 0,00171 0,00132
T < 2500 ur VS 0,96694 0,00378 0,00378 0,00290
NS 0,78136 0,00271 0,00271 0,00208
NN zbiralke NN T >= 2500 ur VS 1,28406 0,00000 0,00184 0,00142
NS 1,06100 0,00000 0,00142 0,00109
T < 2500 ur VS 1,10956 0,00000 0,00293 0,00226
NS 0,92676 0,00000 0,00226 0,00174

T >= 2500 ur VS 1,11885 0,00000 0,00252 0,00194
NS 0,93391 0,00000 0,00194 0,00148
T < 2500 ur VS 0,97545 0,00000 0,00341 0,00263
NS 0,82360 0,00000 0,00263 0,00202
polnjenje EV na AC
0,44976 0,00000 0,00151 0,00116
brez m. moči
0,37941 0,00000 0,00567 0,00435 0,00524
gospodinjstva
0,37941 0,00000 0,00567 0,00435 0,00524
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.