Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 02. 2022
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,00000
0,00000
0,00000

6000 ur > T >= 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

T < 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

SN zbiralke SN T >= 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

T < 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000


T >= 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

T < 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

NN zbiralke NN T >= 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

T < 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000


T >= 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

T < 2500 ur 0,00000
0,00000
0,00000

polnjenje EV 0,00000
0,00000
0,00000

brez merjenja moči 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
gospodinjstvo 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.