Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2019
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,91879 0,00152 0,00118
6000 ur > T >= 2500 ur 0,98259 0,00139 0,00106
T < 2500 ur 1,05922 0,00147 0,00113
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 1,78935 0,00040 0,00031
T < 2500 ur 1,76976 0,00052 0,00041

T >= 2500 ur 1,05225 0,00202 0,00156
T < 2500 ur 0,86180 0,00320 0,00246
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 1,15597 0,00161 0,00125
T < 2500 ur 1,00377 0,00257 0,00197

T >= 2500 ur 1,01188 0,00219 0,00168
T < 2500 ur 0,88682 0,00298 0,00229
polnjenje EV 0,44341 0,00149 0,00115
brez merjenja moči 0,37405 0,00559 0,00430 0,00517
gospodinjstvo 0,37405 0,00559 0,00430 0,00517
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.