Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 03. 2020
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 0,92476 0,00153 0,00119
6000 ur > T >= 2500 ur 0,98898 0,00140 0,00107
T < 2500 ur 1,06610 0,00148 0,00114
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 1,80098 0,00040 0,00031
T < 2500 ur 1,78126 0,00052 0,00041

T >= 2500 ur 1,05909 0,00203 0,00157
T < 2500 ur 0,86740 0,00322 0,00248
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 1,16348 0,00162 0,00126
T < 2500 ur 1,01029 0,00259 0,00198

T >= 2500 ur 1,01846 0,00220 0,00169
T < 2500 ur 0,89258 0,00300 0,00230
polnjenje EV 0,44629 0,00150 0,00116
brez merjenja moči 0,00000 0,00563 0,00433 0,00520
gospodinjstvo 0,00000 0,00563 0,00433 0,00520
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.