Zaključek natečaja za osnovne šole »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«

Objavljeno: 12. 3. 2015
in Medijsko središče

Sporočilo za javnost

Zmagal kratek film učencev in učenk z osnovne šole Brinje iz Grosuplja

 

Maribor, 12. 3. 2015 – V prostorih Tehniškega muzeja Bistra pri Vrhniki je danes potekal zaključni dogodek natečaja za osnovne šole »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«. Natečaj je organiziral distribucijski operater električne energije SODO d. o. o. že tretjo leto zapored, namen natečaja pa je mlade spodbuditi k razmišljanju o varčevanju z energijo. Letos se je na natečaj odzvalo 14 osnovnih šol iz vse Slovenije.

Spominska slika udeležencev letošnega natečaja (jpg, 310 kb)

Na tokratnem natečaju so učenci in učenke z izdelavo kratkih filmov prikazali, kako lahko sami prispevajo k smotrnejši in preudarnejši rabi električne energije.

Družba SODO je k sodelovanju v projektu povabila več kot 20 osnovnih šol, saj so prav otroci tisti, ki najlažje spremenijo potratne in ustaljene navade pri porabi električne energije. 109 učencev iz 14 osnovnih šol se je z veseljem odzvalo na povabilo in skupaj z mentorji ter koordinatorkami so izdelali 20 kratkih filmov, v katerih so na duhovit in ustvarjalen način prikazali rešitve, s katerimi lahko z zgolj malimi koraki bistveno zmanjšamo porabo električne energije na šoli, doma ali v lokalni skupnosti.

Komisija je pri ocenjevanju prejetih filmov upoštevala dve merili, in sicer jasnost in poučnost vsebine ter ustvarjalnost pri predstavitvi idej o varčevanju z električno energijo.

Tretje mesto je pripadlo učencem OŠ Notranjskega odreda Cerknica s kratkim filmom »Varčevanje z električno energijo«, drugo mesto so zasedli učenci OŠ Gornji Petrovci »Varčujmo z električno energijo«, prvo mesto pa so si prislužili učenci OŠ Brinje iz Grosuplja s kratkim filmom »Eko-nekaj«.

Klara, Aneja in Kaja, učenke OŠ Brinje, so ob tem povedale, da se jim je ideja porodila ob predstavitvi mentorice, nato so se združili še z gledališkim klubom in pripravili so filmček. Njihov ključni namen pa je bil ljudi naučiti in razširiti sporočilo, kako prav oziroma narobe ravnamo z energijo.

Učenci prvih treh zmagovalnih osnovnih šol se bodo za nagrado odpravili na izobraževalne izlete, ki jih bo za učence in učenke organizirala družba SODO d. o. o. Vse sodelujoče osnovne šole so prejele tudi varčen namizni računalnik z zaslonom.

Vse tako izdelane kratke filme si lahko ogledate na naslednji povezavi http://www.uresnicujmo.si/video_natecaj.


Dodatne informacije:

http://www.uresnicujmo.si
 


O PROJEKTU:
Cilj projekta družbe SODO d. o. o. »Uresničujmo, z energijo varčujmo!« je spodbuditi varčnejšo in učinkovitejšo rabo električne energije v Sloveniji. V ta namen je vzpostavljena tudi spletna aplikacija, http://prihranki.uresnicujmo.si/, ki vključuje ukrepe za večjo energetsko učinkovitost rabe gospodinjskih aparatov in spletna stran http://www.uresnicujmo.si.

Aktiven pristop k spodbujanju smotrne rabe energetskih virov, med njimi tudi električne energije, spodbuja tudi Evropska unija. Evropska komisija je v letu 2014 postavila še višje cilje za energijsko učinkovitost do 2030. Tako je Evropska komisija v julijskem poročilu 2014 za področje energijske učinkovitosti do leta 2030 postavila nove cilje, s katerimi predvideva zmanjšanje izpustov CO2 za 40 odstotkov glede na leto 1990, povečanje energijske učinkovitosti za 30 odstotkov ter povečanje obnovljivih virov na 27 odstotkov skupne rabe bruto končne energije. Cilj je, da do leta 2030 preidemo v nizko-ogljično družbo, ki pomeni trajnostno rast in posledično konkurenčnejše gospodarstvo.

Z novimi cilji želijo zagotoviti nove priložnosti za evropska podjetja, dostopnejšo ceno energije, manjši uvoz zemeljskega plina ter pozitiven vpliv na okolje. Učinkovitejša in smotrnejša poraba energije pa je cilj tudi Združenih narodov, ki so leto 2012 razglasili za leto trajnostne energije.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.