Vlada sprejela poslovni načrt družbe SODO za letošnje leto

Objavljeno: 29. 2. 2008
in Medijsko središče

Vlada RS je na 160 seji dne 28.2.2008 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela poslovni načrt družbe SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., za leto 2008. Vlada je imenovala za revizorja družbo Audit&Co. iz Murske Sobote.

V poslovnem letu 2008 bo SODO med drugim pripravil osnove za vzpostavitev računalniško vodene evidence merilnih mest in avtomatizirano posredovanje podatkov o merilnih mestih in evidence elektroenergetske infrastrukture in vzdrževalnih del na tej infrastrukturi. Pripravil bo osnove za vzpostavitev spremljanja kakovosti električne napetosti na kritičnih točkah ter spremljal stopnje zanesljivosti napajanja odjemalcev. Prenovil bo splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije ter sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja, nadaljeval pa bo tudi z aktivnostmi pri pripravi zakonodaje, ki je povezana z distribucijo električne energije.

Na povabilo za oddajo ponudbe za izvedbo revizije se je prijavilo pet revizijskih družb. Vlada je kot najugodnejšega ponudnika imenovala za revizorja družbo Audit&Co iz Murske Sobote.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.