Vlada sprejela odzivno poročilo na revizijo računskega sodišča glede ureditve izvajanja gospodarske javne službe SODO

Objavljeno: 24. 6. 2009
in Aktualno

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije: Ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (SODO) z dne 24. marca 2009 in ga poslala Računskemu sodišču Republike Slovenije.

Odzivno poročilo povzema ugotovitve računskega sodišča in opisuje popravljalne ukrepe, ki jih je naložilo Računsko sodišče. Za popravo nepravilnosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče, je v odzivnem poročilu predvidena obsežna reorganizacija distribucijskih podjetij. Predvidena je reorganizacija v štirih korakih: razdelitev sedanjih petih distribucijskih podjetij na pet tržnih in pet omrežnih družb; dokapitalizacija družbe SODO (v 100 % državni lasti), ki ji je bila podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne službe SODO, z državnim deležem v petih omrežnih družbah (79,5 %); pridobitev 100 % deleža v omrežnih družbah, z odkupom ali menjavo; združitev SODO in omrežnih podjetij v enovito družbo.

Prva dva koraka sta predvidena do konca leta 2009. Za odkup je predvidenega več časa, da se lahko doseže ugodna cena. Takoj po odkupu pa je predvidena združitev. Tako izvedena reorganizacija izpolnjuje vse zahteve Računskega sodišča in je tudi realno izvedljiva, upoštevajoč vse omejitve (nemotena oskrba z elektriko, sodelovanje sindikatov in manjšinskih lastnikov, proračun, zakonodaja), hkrati pa se zagotovi pogoje za čim bolj učinkovito poslovanje.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.