Verzija SONDO, usklajena z Direktoratom za energijo

Objavljeno: 9. 11. 2009
in Aktualno

SODO je dne 6. 11. 2009 posredoval na Direktorat za energijo z njihovimi pripombami usklajeno verzijo SONDO s prilogami za medresorsko usklajevanje.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.