Sporočilo za javnost ob današnji otvoritvi prvih dveh hitrih polnilnic na slovenskem avtocestnem križu.

Objavljeno: 13. 10. 2015
in Medijsko središče

SPOROČILO ZA JAVNOST

JAVNA INFRASTRUKTURA ZA HITRO POLNJENJE ELEKTRIČNIH VOZIL OMOGOČA ELEKTROMOBILNOST V SLOVENIJI

 Vozniki električnih vozil bodo lahko v manj kot pol ure napolnili baterijo na katerikoli od 26 hitrih polnilnic za električna vozila na avtocestnem križu

Tepanje, 13. oktober 2015: Danes sta bili na Tepanju v okviru projekta Zeleni koridorji Slovenije predani v uporabo prvi dve hitri polnilnici za električna vozila in sicer na bencinskem servisu OMV Lopata jug in na bencinskem servisu Petrol Tepanje zahod. Do konca letošnjega decembra bo postavljenih še preostalih 24 hitrih polnilnic za električna vozila po avtocestnem križu Slovenije. Nosilca projekta sta Ministrstvo za infrastrukturo in družba SODO – distribucijski operater z električno energijo (v nadaljevanju SODO), partnerji projekta pa so DARS, PETROL in OMV. Skupna vrednost izgradnje javne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil znaša dva milijona evrov. Sredstva v višini 1,38 milijona evrov je zagotovila družba SODO, 620.000 evrov pa je sofinancirano s strani Evropske unije. Cilj projekta Zeleni koridorji Slovenije je omogočiti prehod na elektromobilnost in s tem prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje.

Izgradnja javne infrastrukture hitrega polnjenja električnih vozil na avtocestnem križu Slovenije poteka v okviru projekta Zeleni koridorji Slovenije in je del evropskega projekta Srednje evropskih zelenih koridorjev (CEGC)“, katerega cilj je do konca leta 2015 vzpostavitev goste mreže skupno 115 hitrih polnilnic za električna vozila v Avstriji, Nemčiji; Slovaški, Sloveniji in na Hrvaškem. V okviru mreže bo zagotovljena interoperabilnost in omogočen sistem gostovanja. Projekt je bil novembra 2014 odobren in sofinanciran s strani Evropske komisije na osnovi javnega razpisa na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij -Trans-European Transport Network (TEN-T). Direktor SODO, mag. Matjaž Vodušek: »Z izvedbo tega projekta bo Slovenija  postala del zelene evropske električne avtoceste, povezane od Norveške do Zagreba.«

Zagotovljena interoperabilnost in gostovanje

Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da ima Slovenija zelo ugodno geografsko lego za postavitev hitrih polnilnic, pri čemer je načrtovana oddaljenost med polnilnicami do 50km. Pri določitvi lokacij je bila upoštevana tudi racionalnost izvedbe, da se v največji možni meri izkorišča obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo, kar pomeni postavitev hitrih polnilnic v neposredni bližini že obstoječega električnega omrežja. Prav tako je bila upoštevana bližina počivališč in gostinske ponudbe. V projektu, sofinanciranim s sredstvi EU, bo postavljena javna infrastruktura 26 hitrih polnilnic na avtocestnem omrežju, ki bo uporabnikom električnih vozil omogočala polnjenje z močjo 50 kW DC in hkrati 43 kW AC. Hitra polnilnica za električna vozila omogoča hkratno polnjenje 2 električnih vozil. Plačilo storitve polnjenja električnega vozila bo uporabnikom električnih vozil omogočeno z RFID uporabniško kartico, kjer bo imel uporabnik električnega vozila sklenjeno pogodbo s ponudnikom storitev na polnilni infrastrukturi SODO. Uporabnikom brez sklenjenega pogodbenega razmerja o zagotavljanju in obračunavanju storitev bo omogočeno polnjenje vozila s predplačniško kartico, ki bo uporabnikom na voljo na vseh 26 lokacijah hitrih polnilnic na prodajnih mestih bencinskih servisov Petrol in OMV.

Hitre polnilnice z nadstandardno tehnologijo

Hitre polnilnice imajo nadstandardno tehnologijo, kar pomeni, da bo zagotovljena kompatibilnost z večino električnih vozil na trgu. Vse polnilnice skupaj bodo predstavljale eno povezljivo omrežje. To pomeni, da bo po vzpostavitvi regionalne mreže hitrih polnilnih postaj v Avstriji, na Slovaškem in v Sloveniji, kot tudi na dodatnih polnilnicah na Hrvaškem in v Nemčiji voznikom in lastnikom električnih vozil omogočeno nemoteno potovanje onstran meja. Pri vzpostavitvi javne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil je tako narejen pomemben korak k lažji odločitvi voznikov za prehod na električna vozila. Minister za infrastrukturo je ob tem poudaril:« Z izgradnjo javne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil se Slovenija uvršča med vodilne države EU na področju elektromobilnosti.«

Razdalja med polnilnicami do 50 km

Projekt izgradnje hitrih polnilnic za električna vozila je uspešen tudi zaradi zglednega sodelovanja vseh partnerjev v projektu, predvsem Petrola, OMV in Darsa.

Poleg Tepanje zahod in Lopata jug bodo hitre polnilnice do konca decembra postavljene še na naslednjih lokacijah: Radovljica jug (Karavanke - Ljubljana), Radovljica sever (Ljubljana - Karavanke), Voklo zahod (Kranj - Ljubljana), Voklo vzhod (Ljubljana - Kranj), Grabonoš sever (Lendava - Maribor), Grabonoš jug (Maribor - Lendava), Dravsko polje sever (Ptuj - Maribor), Dravsko polje jug (Maribor - Ptuj), Dobrenje vzhod (Maribor - Šentilj), Dobrenje zahod (Šentilj - Maribor), Tepanje vzhod (Celje - Maribor), Lom zahod (Ljubljana - Koper), Lom vzhod (Koper - Ljubljana), Ravbarkomanda zahod (Ljubljana - Koper), Ravbarkomanda vzhod (Koper - Ljubljana), Šempas jug (Nova Gorica - Ljubljana), Šempas sever (Ljubljana - Nova Gorica), Starine sever (Krško - Novo Mesto), Starine jug (Novo Mesto - Krško), Lukovica sever (Maribor - Ljubljana), Lukovica jug (Ljubljana - Maribor), Ravne (Ljubljana - Koper - Ljubljana), Grič (Čatež) (Ljubljana - Krško - Ljubljana), Barje sever (Novo Mesto - Koper). (priloga )

# # #

Več informacij :

Ivan Zadravec, SODO d. o. o.,

telefon: 08 20 01 700

http://www.sodo.si/hitre-polnilnice

Fotografije z otvoritve na počivališču Tepanje zahod:

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.