SODO in BORZEN sta izdala priročnik s koristnimi nasveti izgradnjo manjših elektrarn

Objavljeno: 15. 2. 2011
in Medijsko središče

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) in Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. sta izdala priročnik "Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije", ki je usklajen z:

  • Uredbo o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 75/10 in
  • Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, Uradni list RS, št. 101/10,

ki sta bila sprejeta po izidu prve izdaje priročnika.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.