Projektu SINCRO.GRID odobrenih 40,5 milijona evrov evropskih sredstev

Objavljeno: 20. 2. 2017
in Medijsko središče

Države članice so 17.  2. 2017 potrdile predlog Evropske komisije za naložbe v prednostne projekte na področju energetske infrastrukture. Celoten proračun, ki si ga bo razdelilo 18 projektov s področja električne energije, pametnih omrežij in plina, znaša 444 milijonov evrov.  Od tega zneska bo 40,5 milijona evrov sredstev dobil tudi slovensko-hrvaški projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID.

Tako je bil med pametnimi omrežji izbran projekt SINCRO.GRID, ki ga koordinira družba ELES. V tem projektu poleg družbe ELES sodelujejo tudi hrvaški operater prenosnega omrežja HOPS in slovenski operater distribucijskega omrežja SODO ter hrvaški operater distribucijskega omrežja HEP-ODS.

Namen projekta SINCRO.GRID je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar bo omogočilo obstoječi elektroenergetski infrastrukturi  sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo,  brez potrebe po izgradnji novih nadzemnih vodnikov. 

Vrednost projekta SINCRO.GRID znaša 88 milijonov evrov, k čemur naj bi Evropska komisija prispevala 40,5 milijonov evrov sredstev. 

 »Gre za pomembne projekte z velikim čezmejnim vplivom,« je poudaril podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, ki je odgovoren za energetsko unijo. Prepričan je, da so izbrani projekti jasen znak, kaj energetska unija pomeni za Evropo in kako lahko EU pomaga članicam pri sodelovanju.

Več na strani: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-280_en.htm

Spletna stran projekta: www.sincrogrid.eu/

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.