Pregled potenciala večjih SE

Objavljeno: 19. 9. 2022
in Aktualno, Medijsko središče

Pregled potenciala priključevanja večjih SE na distribucijskem srednjenapetostnem omrežju družbe SODO je pokazal, da skupno ocenjeni tehnični potencial možne vključitve večjih proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje na lokacijah, kjer vlaganja v omrežje niso potrebna ali pa so potrebna v manjšem obsegu, znaša 795 MW. Priključna moč posamezne proizvodne enote, ki se lahko priključi na posamezni energetski transformator, je zamejena na 5 MW. Kartografski pregled tehničnega potenciala primernih lokacij je izdelan za vseh pet območij distribucijskega sistema v Republiki Sloveniji ter je prikazan glede na statistično regijo, občino in naselje ter morebitno tehnično problematiko. Pregled vsebuje tudi seznam degradiranih območij, kjer je mogoče še dodatno izkoristiti potencial lokacije za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 


Pregled najdete tukaj.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.