Odgovori na vprašanja

Objavljeno: 28. 4. 2011
in Aktualno

Vprašanje : 
Ali lahko naročnik objavi razpisno dokumentacijo v word obliki? 
Hvala, 
Odgovor : 
Razpisna dokumentacija v WORD obliki se nahaja na spletnem naslovu http://www.sodo.si/druzba_sodo/aktualno/clanek?aid=100 Vprašanje: 
Ali so končne poslovne zahteve sistema iz javnega naročila (po končnih eventuelnih nadgradnjah) enake ali spremenjene glede na poslovne zahteve sistema iz prejšnjega javnega naročila, ki je bilo prekinjeno? 
Odgovor: 
Vse zahteve so razvidne iz aktualnega javnega naročila. Vsa predhodna javna naročila (zaključena, prekinjena) so brezpredmetna. Vprašanje: 
V razpisni dokumentaciji zahtevate kader z referencami na področju postavitve Windows strežniške gruče in SQL strežniške gruče, vendar storitev povezanih s tem v tehničnih specifikacijah ni. V prejšnji dokumentaciji je bila specificirana oprema in postavitev Windows in SQL gruče, zato predvidevamo, da sta zahtevana kadra po pomoti ostala v razpisni dokumentaciji. Prosimo za potrditev oziroma uskladitev splošnih zahtev razpisne dokumentacije skladno s tehničnimi zahtevami. 
Odgovor: 
Vsa predhodna javna naročila (zaključena, prekinjena) so brezpredmetna. Zaradi zmanjšanja števila strežniških rezin smo pomotoma odstranili tudi storitve, vezane na omenjeni rezini. Microsoft »cluster« okolje in SQL »cluster« (active/pasive) bosta za potrebe pilotnega projekta prestavljena v virtualno okolje. Tako se storitve pri točki »strežniške rezine za VMWARE vSphere 4.x« ustrezno dopolnijo z MS Windows ter MS SQL 2008 storitvami, in so sledeče : 
Strežniške rezine za VMWARE vSphere 4.x Količina : 4 
Procesor Ø 2x 6-jedrni procesor Intel Xeon, najmanj 2.6 Ghz takt (X5650) ali boljši 
Ø predpomnilnik: vsaj 12MB L2 
RAM Ø količina: 96GB v konfiguraciji po 8GB ali večjimi DIMM moduli (DDR3 1333Mhz) 
Ø Razširljivost: Skupaj do 12 pomnilniških modulov, možnost razširitve do skupaj 192GB 
Diski Ø 2 x 146B, 10k obr/min, SAS 2,5'' ali večji ; RAID 1 
Mrežna kartica Ø 2 × 10Gb/s vmesnik 
Optična kartica Ø 2x 8Gb FC HBA port (dual-port, oz. 2x single-port) 
VMWARE Ø 2 x VMware vSphere 4.1 Enterprise edition + 3 leta možnost nadgradnje in vzdrževanje neposredno od proizvajalca programske opreme 
Garancija Ø 36 mesecev, odprava napak, skladno z določili 23. člena pogodbe 
Storitve Ø Sestava strežniških rezin 
> Vgradnja v ponujeno kompatibilno strežniško infrastrukturo (»blade sistem«) 
> Nadgradnja FirmWare kod na ponujeni opremi 
>Konfiguracija in povezava strežnikov v ethernet omrežje (podvojeno) 
> Priklop strežnikov na SAN okolje 
       o Vgradnja FC kartic 
       o Inštalacija potrebnih gonilnikov 
       o Priklop v SAN omrežje (priprava alias-ov, zon, portov, konfiguriranje) 
       o Priprava in prezentacija diskovnih kapacitet na diskovnem polju 
>Namestitev in konfiguracija VMWARE vSphere 4.1 programske opreme in integracija v »cluster« način delovanja 
> konfiguracijo (HA, DRS in FT) 
> Porazdelitev bremena virtualnih mašin 
> Integracija ethernet povezav ESX strežnikov, VMWARE virtualnih stikal in virtualnih mašin s ponujenimi mrežnimi stikali po etherchannel LACP, STP in VLANi nastavitvami 
> Ureditev MPIO dostopa do FC RAW diskov in VMFS skladišč za VMDK in konfiguracijske datoteke virtualnih mašin 
> Integracija s ponujenim Virtualnim Centrom 
> Dinamična razporeditev obstoječih virtualnih mašin med vse node »cluster-ja« 
> Imlementacija MS Windows Cluster in MS SQL 2008 cluster okolja (MS licence zagotovi naročnik) 
       o Namestitev Windows Server 2008 R2 ent. ed. in namestitev vseh zadnjih popravkov 
       o integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo 
       o instalacija »cluster« vloge na »cluster« strežnikih in konfiguracija osnovne gruče 
       o vzpostavitev redundantnih HB povezav 
       o prezentacija in migracija diskovnih resursov sistema v MS »cluster« 
       o kreiranje »cluster« grup z ustreznimi cluster resursi (quorum, IP, disk, network name…) 
       o nastavitev faillover in failback politike, 
       o porazdelitev in optimizacija cluster grup 
       o priprava diskov ustreznih velikosti na diskovnem sistemu za potrebe SQL 
       o priprava particij za optimalno delovanje SQL-a 
       o instalacija MS SQL 2008 R2 v cluster varianti 
       o instalacija vseh zadnjih popravkov za SQL 2008 R2 
       o optimizacija SQL parametrov za naročnikovo okolje 
       o nastavitev vzdrževalnih opravil varnostnega kopiranja 
       o nastavitev sistemskih opravil SQL optimizacije Vprašanje: 
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da se predmet javnega naročanja glede na prejšnjo objavo razpisa (katerega postopek je bil brez obrazložitve dan pred iztekom prekinjen) ni spremenil – torej ostaja enak. Zato nas zanima zakaj je prišlo do spremembe tehničnih specifikacij glede na prejšnjo objavo? 
Hvala. 
Odgovor: 
Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek. Spremembe tehničnih specifikacij so minimalne in so v skladu s trenutnimi potrebami naročnika. Vprašanje: 
Pri pripravi ponudbe so se nam pojavila dodatna vprašanja: 
1. najprej se je pojavilo vprašanje, ali pravilno razumemo zahteve tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije za diskovno polje v točki 2 skupine I: 
Glede na specifikacije zahtevanega diskovnega polja smo razumeli, da povprašujete po enovitem diskovnem sistemu- monolitnem (t.j. en »Enterprise« diskovni sistem in ne kombinacija večih manjših sistemov »Midrange«), ki zagotavlja navedene specifikacije - najmanj podvojeni krmilniki znotraj sistema, najmanj 120 diskov v sistemu brez dodajanja polic z možnostjo razširitve na skupaj najmanj 1000 diskov s skupno kapaciteto najmanj 1PB (ob predpostavki vgradnje največjih možnih diskov). 
2. drugo vprašanje pa je, ali lahko ponudnik ponudi High End Diskovni system, ki omogoča vsaj 120 SSD diskov, glede na dejstvo da nobeden od večjih ponudnikov diskovnih sistemov ne omogoča 200SSD diskov na en monolitni sistem. 
Hvala za odgovore. 
Odgovor na prvo vprašanje (1.): 
Navedene specifikacije v prvem vprašanju niso v celoti zahtevane v postopku zbiranja ponudb po uradni objavi JN3987/2011, objavljenem na spletni strani (http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=167247). Zahteva v tehničnih specifikacijah »razširljivo do vsaj 120 diskov« se nanaša na osnovni diskovni sistem (»storage«). Zahteva »možnost razširitve sistema do vsaj 1000 diskov od tega vsaj 200 SSD, ter skupne kapacitete najmanj 1PB« se pa nanaša na funkcionalnost celotnega »sistema za virtualizacijo diskovnih kapacitet«. Ponudnik lahko ponudi tudi rešitev z enovitim diskovnim sistemom (monolitni), čeprav ni zahtevan, vendar mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. 
Odgovor na drugo vprašanje (2.): 
Da. 


Vprašanje: 
Glede na to, da je javno naročilo razpisano v zmanjšanem obsegu glede na prejšnji razpis (katerega postopek je bil prekinjen) nas zanima kdaj je predvidena nadgradnja sistema (dodatne kapacitete, dodatni strežniki, podatkovna baza, etc) ki jih zahteva oprerabilno podatkovno skladišče za dostop do merilnih podatkov? 
Odgovor: 
Vsa predhodna javna naročila (zaključena, prekinjena) so brezpredmetna. Minimalne tehnične specifikacije so zahtevane, morebitna nadgradnja sistema časovno še ni opredeljena. 
Vprašanje: 
Ali mora ponudnik imeti prijavljeno osebo tudi za strežnik MS SQL 2008 kljub temu, da SQL cluster ni več predmet povpraševanja? 
Hvala in lep pozdrav! 
Odgovor: 
Da. Zaradi zmanjšanja števila strežniških rezin smo pomotoma odstranili tudi storitve, vezane na omenjeni rezini. Microsoft »cluster« okolje in SQL »cluster« (active/pasive) bosta prestavljena v virtualno okolje. Tako se storitve pri točki »strežniške rezine za VMWARE vSphere 4.x« ustrezno dopolnijo z MS Windows ter MS SQL 2008 storitvami, in so sledeče : 
Strežniške rezine za VMWARE vSphere 4.x Količina : 4 
Procesor Ø 2x 6-jedrni procesor Intel Xeon, najmanj 2.6 Ghz takt (X5650) ali boljši 
Ø predpomnilnik: vsaj 12MB L2 
RAM Ø količina: 96GB v konfiguraciji po 8GB ali večjimi DIMM moduli (DDR3 1333Mhz) 
Ø Razširljivost: Skupaj do 12 pomnilniških modulov, možnost razširitve do skupaj 192GB 
Diski Ø 2 x 146B, 10k obr/min, SAS 2,5'' ali večji ; RAID 1 
Mrežna kartica Ø 2 × 10Gb/s vmesnik 
Optična kartica Ø 2x 8Gb FC HBA port (dual-port, oz. 2x single-port) 
VMWARE Ø 2 x VMware vSphere 4.1 Enterprise edition + 3 leta možnost nadgradnje in vzdrževanje neposredno od proizvajalca programske opreme 
Garancija Ø 36 mesecev, odprava napak, skladno z določili 23. člena pogodbe 
Storitve Ø Sestava strežniških rezin 
> Vgradnja v ponujeno kompatibilno strežniško infrastrukturo (»blade sistem«) 
> Nadgradnja FirmWare kod na ponujeni opremi 
> Konfiguracija in povezava strežnikov v ethernet omrežje (podvojeno) 
>Priklop strežnikov na SAN okolje 
       o Vgradnja FC kartic 
       o Inštalacija potrebnih gonilnikov 
       o Priklop v SAN omrežje (priprava alias-ov, zon, portov, konfiguriranje) 
       o Priprava in prezentacija diskovnih kapacitet na diskovnem polju 
> Namestitev in konfiguracija VMWARE vSphere 4.1 programske opreme in integracija v »cluster« način delovanja 
> konfiguracijo (HA, DRS in FT) 
> Porazdelitev bremena virtualnih mašin 
> Integracija ethernet povezav ESX strežnikov, VMWARE virtualnih stikal in virtualnih mašin s ponujenimi mrežnimi stikali po etherchannel LACP, STP in VLANi nastavitvami 
> Ureditev MPIO dostopa do FC RAW diskov in VMFS skladišč za VMDK in konfiguracijske datoteke virtualnih mašin 
> Integracija s ponujenim Virtualnim Centrom 
> Dinamična razporeditev obstoječih virtualnih mašin med vse node »cluster-ja« 
> Imlementacija MS Windows Cluster in MS SQL 2008 cluster okolja (MS licence zagotovi naročnik) 
       o Namestitev Windows Server 2008 R2 ent. ed. in namestitev vseh zadnjih popravkov 
       o integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo 
       o instalacija »cluster« vloge na »cluster« strežnikih in konfiguracija osnovne gruče 
       o vzpostavitev redundantnih HB povezav 
       o prezentacija in migracija diskovnih resursov sistema v MS »cluster« 
       o kreiranje »cluster« grup z ustreznimi cluster resursi (quorum, IP, disk, network name…) 
       o nastavitev faillover in failback politike, 
       o porazdelitev in optimizacija cluster grup 
       o priprava diskov ustreznih velikosti na diskovnem sistemu za potrebe SQL 
       o priprava particij za optimalno delovanje SQL-a 
       o instalacija MS SQL 2008 R2 v cluster varianti 
       o instalacija vseh zadnjih popravkov za SQL 2008 R2 
       o optimizacija SQL parametrov za naročnikovo okolje 
       o nastavitev vzdrževalnih opravil varnostnega kopiranja 
       o nastavitev sistemskih opravil SQL optimizacije Vprašanje: 
Oprema, ki jo zahtevate je v višjem cenovnem razredu oz. spada med projektna naročila pisana na kožo naročnikom. Take opreme ni na zalogi pri uradnih zastopnikih v Sloveniji, ampak se naroča iz proizvodnje. Postopek nabave opreme traja do 45 dni od naročila, sama izvedba kvalitetnih storitev (po dobavi opreme) zahteva dodatnih 20-30 dni (z vključenimi testiranji, predajo znanja in izdelavo dokumentacije). Zanima nas, ali je možno podaljšanje roka za dobavo in izvedbo. 
Odgovor : 
Rok za dobavo in izvedbo se spremeni na 45 delovnih dni po podpisu pogodbe. 


Vprašanje: 
V točki »strežniške omare z dodatki« zahtevate napajalne module (»PDU«), ter priključke 220V. Večina svetovno priznanih proizvajalcev na napajalnih modulih v strežniških omarah uporablja C13 oz. C19 priključke. Zanima nas, ali lahko ponudimo napajalne module s C13 priključki. 
Odgovor : 
Ponudnik mora ponuditi ustrezne priključke na napajalnih modulih za priklop ponujene opreme. Minimalno število priključkov ostane enako.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.