Obvestilo vlagateljem vlog za izdajo soglasja za priključitev naprave za samooskrbo podane preko pooblaščenca

Objavljeno: 9. 12. 2022
in Aktualno, Medijsko središče

Družba SODO d. o. o. glede na odzive vlagateljev ugotavlja, da prihaja do neobveščanja o izdanih odločbah s strani pooblaščencev. Na tem mestu zato pozivamo vlagatelje, ki so vlogo za izdajo soglasja za priključitev naprave za samooskrbo podali preko pooblaščenca, da se o morebitni že izdani odločbi najprej pozanimajo pri pooblaščencu, šele nato kontaktirajo elektro distribucijsko podjetje, kateremu je bila vloga poslana (Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. ali Elektro Primorska d. d. ).

Dodatno pojasnilo: V skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku lahko stranka določi pooblaščenca, ki jo zastopa v postopku pridobivanja dokumentacije v njenem imenu. Kadar ima stranka pooblaščenca, se odločba vroči pooblaščencu. Šteje se, da je dokument vročen stranki, kadar je vročen njenemu pooblaščencu.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.