Obvestilo odjemalcem električne energije o izvedbi znižanja obračunske moči zaradi posledic žleda

Objavljeno: 10. 3. 2014
in Aktualno

Za čas, ko je bila v Sloveniji zaradi posledic žleda oskrba z električno energijo iz javnega omrežja prekinjena ali zagotovljena s pomočjo agregatov, priključenih na javno elektrodistribucijsko omrežje, obračunska moč ne bo zaračunana.

Za ta čas obračunska moč ne bo zaračunana za omrežnino in prispevek za OVE in SPTE, sorazmerno številu dni v mesecu ter zaokrožena na celo število v kilovatih (kW).

Znižanje obračunske moči bo izvedeno po ureditvi evidenc o času prekinitve oskrbe in zagotovitvi oskrbe iz agregatov ter zagotovitvi ustrezne podpore izvedbi obračuna. Do takrat bo obračunska moč obračunana nespremenjeno.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.