Obvestilo o nastopu zasilne oskrbe za odjemalce družbe Energia gas and power d. o. o.

Objavljeno: 21. 11. 2022
in Aktualno, Medijsko središče

Obvestilo o nastopu zasilne oskrbe za odjemalce družbe Energia gas and power d. o. o. z dnem 22. 11. 2022

Spoštovani!

Obveščamo vas, da operater trga z dnem 22. 11. 2022 (datum dobave) odpoveduje bilančno pogodbo družbi Europe Energy S.p.A.., Via Fratelli Gabba 6, IT-20121 Milano, Italija, zaradi začetega stečajnega postopka zoper omenjeno družbo. Družba Energia gas and power d.o.o. je bila v bilančno shemo vključena na podlagi pogodbe o izravnavi, ki jo je sklenila z družbo Europe Energy S.p.A., ki pa od vključno dne 22. 11. 2022 naprej ni več član bilančne sheme operaterja trga. Iz tega posledično izhaja, da družbi Energia gas and power d.o.o. z dnem 22. 11. 2022 prav tako preneha članstvo v bilančni shemi.

Obveščamo vas, da skladno z 32. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) od dne 22. 11. 2022 zagotavljamo zasilno oskrbo končnim odjemalcem navedenih družb.

Družba SODO d. o. o., vsem odjemalcem svetuje, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z električno energijo in izvedejo postopek menjave dobavitelja električne energije. Seznam vseh aktivnih dobaviteljev na trgu električne energije, je objavljen na spletni strani SODO in sicer na povezavi: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije.

Vsem odjemalcem, ki jih to zadeva, svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, temveč ga začnejo čim hitreje, oziroma pri menjavi upoštevajo tudi roke, ki so potrebni za izvedeno menjave dobavitelja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odjemalci, po prenehanju dobave dobavitelja Energia gas and power d. o. o. , oskrbovani pod pogoji zasilne oskrbe, ki je lahko bistveno dražja od ponudb ostalih dobaviteljev na trgu.

Cenik za zasilno oskrbo: https://sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo.

 


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.