Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo družba SODO nadaljuje s projektom »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«

Objavljeno: 6. 3. 2013
in Medijsko središče

Sporočilo za medije

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo družba SODO nadaljuje s projektom »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«

Maribor, 6. marec 2013 –Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo družba SODO nadaljuje s projektom »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«. S projektom želijo dvigniti ozaveščenost o varčni in učinkoviti rabi električne energije med gospodinjskimi odjemalci, ki porabijo kar tretjino vse električne energije iz distribucijskega omrežja v Sloveniji. Tokrat v projektu sodeluje 11 ekošol iz vse Slovenije.  

Tokrat so v družbi SODO, sistemskem operaterju distribucijskega omrežja, k sodelovanju povabili učence ekošol iz vseh slovenskih regij, saj se zavedajo, da so otroci tisti ambasadorji, ki najbolje vplivajo na spremembo navad in vrednot ter kreirajo našo prihodnost. Le s preudarno in varčno rabo električne energije bo Slovenija dosegla energetsko učinkovitost, kar je tudi cilj Evropske unije in s tem tudi Slovenije. Dolgoročni cilj EU je, da do leta 2020 preidemo v nizko-ogljično družbo, ki prinaša trajnostno rast in posledično konkurenčnejše gospodarstvo. To lahko dosežemo le s prizadevanjem za bolj čisto okolje na podlagi 20 odstotnega zmanjšanja toplogrednih plinov, s povečanjem rabe obnovljivih virov energije in predvsem z večjo energetsko učinkovitostjo. K temu pa zagotovo lahko pripomorejo tudi gospodinjstva, ki porabijo kar tretjino vse električne energije iz distribucijskega omrežja v Sloveniji. Občutne prihranke, ki lahko znašajo tudi do 20% porabe električne energije, lahko gospodinjstva dosežejo s preudarno rabo in z majhnimi koraki, ki jih ponuja tudi spletna aplikacija na spletni strani www.uresnicujmo.si. 

Družba SODO je s projektom »Uresničujmo, z energijo!« pričela že v šolskem letu 2011/2012, ko je k sodelovanju povabila eno izmed prvih ekošol v Sloveniji – Osnovno šolo Notranjski odred Cerknica. Rezultati sodelovanja so družbo SODO prepričali, da je v letošnjem letu projekt razširila na vso Slovenijo. Tako bo letos pri projektu sodelovalo 11 ekošol po vsej Sloveniji. 

Učenci sodelujočih ekošol bodo vrednote učinkovite in varčne rabe električne energije izkazovali na drugačen način, saj bodo svoje znanje o možnostih prihrankov električne energije izražali na vizualno kreativen način, in sicer v obliki fotografskega natečaja. 

Učenci sodelujočih ekošol pa ne bodo prispevali samo s svojo kreativnostjo in znanjem, pač pa bodo s sodelovanjem v fotografskem natečaju prispevali tudi dobrodelno. Finalne fotografije, ki jih bo izbrala strokovna žirija, bodo predstavljene na dobrodelni dražbi, katere izkupiček bo namenjen za pomoč otrokom v stiski. 


Za uresničevanje načela učinkovite in varčne rabe električne energije je družba SODO pripravila tudi posebno spletno stran www.uresnicujmo.si in spletno aplikacijo, ki temelji na upoštevanju ukrepov za večjo energetsko učinkovitost rabe gospodinjskih aparatov pri naših vsakdanjih opravilih. Hkrati stran ponuja nasvete tako o okoljskih, kot tudi o finančnih učinkih in prihrankih, ki jih je mogoče doseči že z majhnimi koraki varčevanja z električno energijo.


Več informacij:
mag. Milena Delčnjak
vodja projektov
T: 08 20 01 704
e: milena.delcnjak@sodo.si

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.