Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je seznanil z aktualnimi aktivnostmi družbe SODO d. o. o.

Objavljeno: 16. 6. 2015
in Medijsko središče

Sporočilo za javnost

Maribor, 16. 6. 2015 : Danes se je na obisku v družbi SODO d. o. o. skupaj s sodelavci mudil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, kjer so ga predstavniki SODO seznanili z ključnimi projekti in izzivi, ki s katerimi se pri svojem delu soočajo. Največ časa so namenili projektu hitrih polnilnic, ki ga družba SODO izvaja v sodelovanju z ministrstvom.

Predstavniki SODO so ministru in predstavili ključne naloge družbe SODO, ki zagotavlja zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo za več kot 933.00 uporabnikov sistema v Sloveniji. SODO omogoča vsem odjemalcem, dobaviteljem in proizvajalcem enakopraven položaj na trgu z električno energijo. Kljub velikemu obsegu izmenjav podatkov in menjave dobaviteljev, na tem področju ni zastojev in omejitev. Poudarili so, da se je izmenjava podatkov na trgu električne energije preko enotne vstopne točke SODO izkazala za pravilno in učinkovito kar potrjuje 250.000 menjav dobavitelja električne energije od odprtja trga to je od leta 2007 do konca leta 2014.

Pogovor je tekel tudi o projektu postavitve hitrih polnilnic na avtocestnem križu, ki ga v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo izvaja SODO d. o. o. Le ta poteka v okviru mednarodnega projekta CEGC, sofinanciranega s sredstvi EU. Doslej je izvedenih večji del aktivnosti za zagotovitev pravice razpolaganja z zemljišči za postavitev hitrih polnilnic. Izveden je bil postopek javnega naročila za dobavo in montažo ter vzdrževanje 26 hitrih polnilnic in podani so tudi predlogi na AGEN za določitev metodologije za obračun obračunske moči na prevzemno-predajnih mestih za hitre polnilnice. Direktor družbe Sodo mag. Matjaž Vodušek je ob tem poudaril:« Gre za prvi sistematični pristop k izgradnji mreže hitrih polnilnic v Sloveniji in ker določene zadeve niso podzakonsko ustrezno rešene, zato smo že podali ustrezne predloge, ki jih usklajujemo z ministrstvom. V kolikor bodo vsi postopki služnosti zemljišč in pa javnih naročil izvedeni v načrtovanih rokih in nanje ne bo pritožb, bosta prvi dve hitri polnilnici odprti že v poletnih mesecih«. Do konca tega leta bo postavljenih vseh 26 hitrih polnilnic in bo tako povezan avtocestni krak od Munchena v Nemčiji, preko Slovaške Avstrije in Slovenije vse do Zagreba, kar je tudi priložnost za promocijo države in testno okolje za avtomobilistično industrijo.

Ministra za infrastrukturo so seznanili tudi z izzivi, ki so že v teku. Gre predvsem za popis in urejanje elektroenergetskih objektov, ki imajo javni značaj in se preko njih izvaja napajanje odjemalcev z električno energijo – kar do sprejetja EZ-1 ni urejal nihče. Po prvih podatkih je takšnih transformatorskih postaj v Sloveniji okrog 500. Ta infrastruktura predstavlja potencialno nevarnost, saj neurejena razmerja na tej infrastrukturi predstavljajo tveganje za normalno oskrbo odjemalcev z električno energijo. Glede na zapletenost problematike (dokazovanje lastništva, cenitve, vpisi v zemljiško knjigo …) pričakujejo ureditev elektroenergetskih objektov do leta 2018.

Spregovorili so tudi o potrebni informacijski podpori gospodarske javne službe distribucijskega omrežja predvsem o vzpostavitvi enotnega modela za izmenjavo podatkov o omrežju ter zagotovitvi stalnega dostopa do podatkov za izvajanje GJS. V letošnjem letu so v SODO pričeli z implementacijo odprtokodnega geografsko informacijskega sistema, s katerim bodo popisali sprva lastne omrežne distribucijske elemente in jih kasneje povezali z elementi v drugih distribucijskih omrežjih. Tako bodo zagotovili enoten geografsko informacijski sistem za celotno slovensko elektrodistribucijsko omrežje.
 

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.