Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu distribucijskega sistema električne energije v RS za obdobje 2025-2034

Objavljeno: 29. 3. 2024
in Aktualno, Medijsko središče

Družba ELES skladno s 4. členom Akta o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev (Ur. L. RS, št. 41/22), objavlja posvetovalni dokument – Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v RS za obdobje 2025 - 2034 in vse zainteresirane vabi k pripravi pripomb in pobud na objavljeni posvetovalni dokument.

Po končanem posvetovalnem obdobju bomo prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke objavili ter rezultate posvetovalnega postopka skupaj z razvojnim načrtom predložili Agenciji za energijo v soglasje.

Svoje pripombe k predlogu razvojnega načrta pošljite na posebnem obrazcu na naslov info@eles.si do vključno torka, 30. aprila 2024.

Priloge:

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.