Javni poziv proizvajalcem opreme, ki se vgrajuje v proizvodne naprave za električno energijo

Objavljeno: 21. 6. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

Maribor, 21. 6. 2021

Javni poziv proizvajalcem opreme za preverjanje njihove opreme glede izpolnjevanja zahtev z Uredbo komisije EU 2016/631 o Zahtevah za generatorje in SONDSEE


Družba SODO d. o. o. objavlja javni poziv vsem proizvajalcem opreme, ki se vgrajuje v proizvodne naprave za električno energijo in jo imajo namen prodajati na slovenskem tržišču, da glede na nova pravila objavljena v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/21 – v nadaljevanju SONDSEE) za to svoje opremo preverijo izpolnjevanje zahtev skladno z Uredbo komisije EU 2016/631 o Zahtevah za generatorje in SONDSEE.

Proizvajalce opreme zato pozivamo, da distribucijskemu operaterju dostavijo ustrezna dokazila za potrebe posebnega preveritvenega postopka, ki ga bo izvajala posebna projektna skupina. O rezultatu postopka bomo posameznega proizvajalca opreme obvestili v roku 10 dni po prejemu vseh zahtevanih dokumentov.

Podrobnosti glede zahtev so navedene v Pravilniku o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (Uradni list RS, št. 97/21 – v nadaljevanju: Pravilnik), SONDSEE in njihovi Prilogi 5 oziroma v objavi na naši spletni strani https://sodo.si/sl/objave/zagotavljanje-skladnosti-proizvodne-naprave-z-zahtevami-uredbe-komisije-eu-2016631-sondsee.

Z dnem začetka veljavnosti Pravilnika se je spremenila meja med tipom »A« in »B«, ki po novem znaša 150 kW. Tako sedaj spadajo v tip »A« vse proizvodne naprave od 800 W pa do vključno 150 kW, v tip »B« pa vse proizvodne naprave nad 150 kW do vključno 5 MW. Tako se s tem dnem spremeni razpredelnica III.1 Priloge 5 SONDSEE.

Ta poziv ni namenjen proizvajalcem opreme, katere izpolnjevanje zahtev je bilo že preverjeno v okviru postopkov priključitve posamezne konkretne proizvodne naprave in je ta oprema uspešno opravila to preverjanje.


Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na našega sodelavca Matjaža Miklavčiča na njegov elektronski naslov matjaz.miklavcic(at)sodo.si.


Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.