Javna obravnava dela vsebine SONDSEE

Objavljeno: 17. 6. 2019
in Aktualno

V Uradnem listu EU L 112 je bila dne 27.4.2016 objavljena Uredbo komisije EU 2016/631 o zahtevah za generatorje. V Uradnem listu EU L 312/6 je bila dne 28.11.2017 objavljena Uredbo komisije EU 2017/2195 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Obe uredbi pomembno vplivata na delovanje distribucijskega sistema, zato se je distribucijski operater električne energije družba SODO d. o. o. odločila ustrezno urediti področje priključevanja in obratovanja proizvodnih naprav ter področje izvajanja sistemskih in posebnih storitev, ki vplivajo na izvajanje zanesljivega in varnega obratovanja distribucijskega sistema. Ker ti področji v času prejšnjih javnih obravnav novih SONDSEE s prilogami še nista bili ustrezno urejeni, distribucijski operater razpisuje javno obravnavo dela vsebine SONDSEE, in sicer:

- poglavje »II. Obratovanje distribucijskega sistema«, podpoglavji II.1 in II.2 (7.-19. člen), ki ureja področje sistemskih storitev, ki jih uporabniki sistema nudijo distribucijskemu operaterju v posameznih delih distribucijskega sistema, in področje posebnih storitev na distribucijskem sistemu, ki jih uporabniki sistema direktno ali preko posrednikom nudijo tretjim osebam.
- poglavje »V.6 Tehnični pogoji za priključevanje proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije« (112.-126. člen) in Priloga 5, kjer so določeni pogoji za priključevanje in obratovanje proizvodne naprave in hranilnika električne energije.

Pripombe je možno oddati na priloženem obrazcu do petka, 28. 6. 2019, po elektronski pošti na naslov: pripombe(at)sodo.si.

SONDO 2018_V8_17_06_2019_javna obravnava junij 2019_cistopis.docx(docx; 391 kB)

20190617_SONDSEE_Priloga_5 - S PRILOGAMI - Final za javno obravnavo.docx (docx; 2 MB)

Tabela pripomb na SONDSEE_javna obravnava.doc(docx; 47 kB)

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.