Izpolnjeni pogoji za priklop proizvodnih naprav z močjo, večjo od 10 kW, ki so jim bila soglasja za priključitev izdana po 1. 3. 2021

Objavljeno: 18. 6. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

- Sporočilo za javnost –


Maribor, 18. junija 2021 - Izpolnjeni pogoji za priklop proizvodnih naprav z močjo, večjo od 10 kW, ki so jim bila soglasja za priključitev izdana po 1. 3. 2021


Obveščamo vas, da je bil danes, 18. 6. 2021, v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/21, objavljen Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Spremembe, ki so nastale s pravilnikom, so naslednje:

  • dvig meje med tipoma »A« in »B« iz 10 kW, ki je bila v ustreznem postopku določena leta 2018, na 150 kW, pri čemer omenjeni dvig velja za vse proizvodne naprave, ki imajo izdano SZP po 1. 3. 2021 in še nimajo izdanega končnega obvestila o odobritvi obratovanja,
  • dokumenti, potrebni za dokazovanje skladnosti proizvodnih naprav z Uredbo komisije EU 2016/631 o RfG in SONDSEE, v primeru če opremnega certifikata akreditiranega organa ni na voljo,
  • veljavnost tudi za proizvodne naprave, katerim je bilo izdano SZP med 1. 3. 2021 in dnem objave pravilnika v Uradnem listu ter jim še ni bilo izdano končno obvestilo o odobritvi obratovanja.

Glede na navedeno so sedaj izpolnjeni pogoji glede izpolnjevanja zahtev s SONDSEE za priklop proizvodnih naprav z močjo, večjo od 10 kW, ki so jim bila soglasja za priključitev izdana po 1. 3. 2021, zato lahko elektrodistribucijska podjetja (Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro Maribor, d. d. in Elektro Primorska, d. d.) pričnejo izvajati priključevanje proizvodnih naprav glede na vrstni red prejema vlog.

Vse ostale določbe SONDSEE in njihove Priloge 5 ostanejo v veljavi.


Več informacij: e: sodo@sodo.si, t: 08 20 01 700.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.