Izdan že tretji priročnik Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn

Objavljeno: 18. 1. 2012
in Medijsko središče

Maribor, Ljubljana, 18. 1. 2012 – Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO) in Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. sta izdala že tretjo verzijo priročnika s koristnimi nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije. Priročnik je namenjen predvsem bodočim investitorjem malih elektrarn.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.