Družba SODO za 1. in 2. fazo RTP 110/20 kV Ločna s priključnim 110 kV daljnovodom prejela uporabno dovoljenje

Objavljeno: 11. 1. 2018
in Medijsko središče

Ministrstvo za okolje in prostor je 4. 1. 2018 investitorju SODO d. o. o. izdalo uporabno dovoljenje za 1. in 2. fazo RTP 110/20 kV Ločna s priključnim 110 kV daljnovodom.

Upravni organ je na tehničnem pregledu objekta, ki je potekal 11. 12. 2017, ugotovil skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem in izpolnitev predpisanih bistvenih zahtev.

Tako je investicija SODO v višini 4,6 mio EUR zaključena tudi po upravni poti.  RTP Ločna je bila 23. 12. 2017 priključena na prenosno omrežje.

V primeru RTP Ločna gre za največjo in najzahtevnejšo naložbo družbe SODO doslej, ki je nujno potrebna za nemoteno in zanesljivo napajanje tovarne zdravil Krka d.d. in okoliške industrije na širšem območju Novega mesta.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.