Avkcija za nakup električne energije za potrebe SODO za leti 2014 in 2015

Objavljeno: 28. 1. 2013
in Aktualno

Avkcija bo potekala v četrtek, 14. 2. 2013, med 10.30 in 14.00 uro, v prostorih družbe SODO. Vabimo vas k sodelovanju na avkciji.

V nadaljevanju so objavljena Avkcijska pravila in dokumentacija za nakup električne energije za pokrivanje izgub v elektrodistribucijskih omrežjih ter zasilno in nujno oskrbo, neupravičen odjem in nepravilno registrirane merilne podatke v posameznih območjih distribucijskih omrežij družb Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d. Elektro Ljubljana, d. d., Elektro Maribor, d. d. in Elektro Primorska, d. d. za leti 2014 in 2015.

Rok za prijave na avkcijo je: ponedeljek, 11. 2. 2013 do 12.00 ure.

POZOR: popravek, z dne, 13. 2. 2013:

- Popravek: povprečni triletni odstotki izgub v obdobju 2010-2012 za vsa EDP (namesto 2019-2011). Vse s strani EDP odgovorne osebe so 13. 2. 2013 potrdile dokončnost podatkov, poročanih v SODO-k 2012 na EPOS, kar je osnova za pripravo priloženega dokumenta.

POZOR: popravek, z dne, 11. 2. 2013:

-    Popravek: diagram za Elektro Celje; prvotno so bile količine zapisane v kWh, prijava Organizatorju trga se lahko izvede samo v MWh zaokroženo na eno decimalno mesto, zato je narejen popravek v MWh.

POZOR: dopolnitev, z dne, 4. 2. 2013:

-    Dopolnitev: diagram za Elektro Ljubljana je imel prvotno zamik dni v letu 2015; zato dopolnitev za mesec marec in april.LETI 2014 in 2015

 

Pojasnilo načela najnižje ponujene cene za posamezen sklop posameznega EDP z najstarejšo časovno oznako:
Načelo najnižje ponujene cene za posamezen sklop posameznega EDP pomeni, da bo SODO d. o. o. izbral za posamezen sklop ponudbo tistega ponudnika, ki bo prvi (z najstarejšo časovno oznako) za obe leti skupaj (2014 in 2015) za en sklop podal najnižjo ceno, kar pomeni najnižjo povprečno ceno obeh ponudbenih cen za obe leti skupaj za posamezen sklop posameznega EDP, in sicer na dve decimalki natančno.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.