5. junij - Svetovni dan okolja

Objavljeno: 5. 6. 2014
in Medijsko središče

"Uresničujmo, z energijo varčujmo in naravno okolje varujmo!"

 

5. junij je za Svetovni dan okolja razglasila Generalna skupščina Združenih narodov (ZN). To se je zgodilo leta 1972. S tem dejanjem je zaznamovala začetek Konference o človekovem okolju, ki je takrat potekala v Stockholmu.

Svetovni dan okolja je eno glavnih sredstev ZN za dvigovanje ozaveščenosti o okolju in z njim povezano problematiko v svetu ter za krepitev političnega zanimanja in delovanja na tem področju.

V letu 2014 je v sklopu Svetovnega dneva okolja glavni poudarek predvsem na ogromnih količinah zavržene hrane. Predvsem zaskrbljujoč je podatek, da vsako leto zavržemo skoraj tretjino svetovno proizvedene hrane, medtem ko je vsak sedmi prebivalec Zemlje lačen. Tudi članice EU pri tem niso izjema, saj letno zavržemo kar 180 kilogramov živilskih odpadkov na prebivalca.
Negativne plati odpadne hrane pa se kažejo na več področjih, od najočitnejše etične in gospodarske do negativnih vplivov na okolje v obliki toplogrednih plinov in vplivov na onesnaženost vodnih virov, kakor tudi ogromna količina odpadkov. Ob tem pa ne zavržemo samo hrane, temveč tudi absorbirane talne in vodne vire ter energijo, ki je pripomogla k produkciji te hrane. Takšne izgube se dogajajo na vseh ravneh oskrbovalne verige. V manj razvitih državah največ teh izgub nastaja pri sami proizvodnji živil, medtem ko je v razvitih državah ta izguba večja po nakupu izdelka.

Skupni imenovalec evropske zakonodaje na področju odpadkov je preusmerjanje oziroma zmanjšanje odlaganja na deponijah ter povečanje recikliranja in ponovne uporabe, saj so odpadki hkrati zelo pomemben vir uporabnih snovi, zato je njihovo ločevanje še kako pomembno, kajti iz odpadnih materialov dobimo snovi za produkcijo novih.

Čeprav so številke pomenljive, na tem področju štejejo le dejanja. Prav vsak posameznik pušča sledi v svetu in okolju, v katerem živi, zato je potrebno, da se vsak izmed nas zaveda posledic svojih stopinj, dejanj, saj naš planet, naše okolje predstavlja nas in prav sami lahko pripomoremo z večjim lastnim zavedanjem, osveščenostjo in prijaznejšim odnosom do okolja.

Več o okoljevarstvenem in spodbudnem odnosu do okolja si lahko preberete tudi na naši spletni strani »Uresničujmo, z energijo varčujmo!«, in sicer na spletni povezavi: www.uresnicujmo.si ali pa se nam pridružite na naši Facebook strani »Učinkovita raba energije« (https://www.facebook.com/Uresnicujmo), kjer lahko skozi ažurne objave spremljate aktualne smernice, namenjene spodbujanju odgovornega odnosa do okolja ter s tem povezanih spodbud in načinov varčevanja z električno energijo.

Dobrodošli!

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.