Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 02. 2022
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 6,80748
0,00093
0,00093

6000 ur > T >= 2500 ur 5,85462
0,00093
0,00093

T < 2500 ur 2,24726
0,00093
0,00093

SN zbiralke SN T >= 2500 ur 5,42449
0,00093
0,00093

T < 2500 ur 4,90587
0,00093
0,00093


T >= 2500 ur 4,10702
0,00093
0,00093

T < 2500 ur 1,84450
0,00093
0,00093

NN zbiralke NN T >= 2500 ur 6,22737
0,00093
0,00093

T < 2500 ur 3,14688
0,00093
0,00093


T >= 2500 ur 6,37796
0,00093
0,00093

T < 2500 ur 2,95423
0,00093
0,00093

polnjenje EV 0,99297
0,00093
0,00093

brez merjenja moči 0,00000
0,00093
0,00093
0,00093
gospodinjstvo 0,00000
0,00093
0,00093
0,00093
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.