Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2018
Odjemne skupine Tarifne postavke
nap nač. prik. vrsta odjema sez moč [EUR/kW] energija [EUR/kWh]
KT VT MT ET
VN
T >= 6000 ur VS 7,86366 0,00270 0,00270 0,00232
NS 7,57701 0,00218 0,00218 0,00187
6000 ur > T >= 2500 ur VS 6,97257 0,00258 0,00258 0,00220
NS 6,68915 0,00203 0,00203 0,00176
T < 2500 ur VS 3,46537 0,00264 0,00264 0,00225
NS 3,13390 0,00213 0,00213 0,00185
SN RTP T >= 2500 ur VS 8,87659 0,00179 0,00179 0,00157
NS 7,97913 0,00152 0,00152 0,00139
T < 2500 ur VS 8,31633 0,00202 0,00202 0,00179
NS 7,43075 0,00175 0,00175 0,00153

T >= 2500 ur VS 7,74622 0,01003 0,01003 0,00793
NS 6,79528 0,00741 0,00741 0,00593
T < 2500 ur VS 4,62629 0,01532 0,01532 0,01198
NS 3,92032 0,01120 0,01120 0,00885
NN TP T >= 2500 ur VS 11,00652
0,00945 0,00751
NS 9,97540
0,00751 0,00598
T < 2500 ur VS 7,11935
0,01451 0,01138
NS 6,27437
0,01138 0,00895

T >= 2500 ur VS 12,71775
0,01984 0,01548
NS 11,32647
0,01548 0,01210
T < 2500 ur VS 8,21518
0,02654 0,02064
NS 7,07286
0,02064 0,01609
polnjenje EV na AC
3,33787
0,01226 0,00965
brez m. moči
1,77007
0,04356 0,03371 0,04028
gospodinjstva
1,51606
0,04356 0,03371 0,04028
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.