Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 01. 2017
Odjemne skupine Tarifne postavke
nap nač. prik. vrsta odjema sez moč [EUR/kW] energija [EUR/kWh]
KT VT MT ET
VN
T >= 6000 ur VS 7,87465 0,00272 0,00272 0,00233 0,00000
NS 7,58502 0,00219 0,00219 0,00188 0,00000
6000 ur > T >= 2500 ur VS 6,98420 0,00260 0,00260 0,00221 0,00000
NS 6,69784 0,00204 0,00204 0,00177 0,00000
T < 2500 ur VS 3,47805 0,00266 0,00266 0,00226 0,00000
NS 3,14313 0,00214 0,00214 0,00186 0,00000
SN RTP T >= 2500 ur VS 8,87623 0,00178 0,00178 0,00157 0,00000
NS 7,97980 0,00152 0,00152 0,00139 0,00000
T < 2500 ur VS 8,31602 0,00202 0,00202 0,00178 0,00000
NS 7,43145 0,00174 0,00174 0,00153 0,00000

T >= 2500 ur VS 7,72137 0,00995 0,00995 0,00787 0,00000
NS 6,77846 0,00736 0,00736 0,00588 0,00000
T < 2500 ur VS 4,60868 0,01520 0,01520 0,01189 0,00000
NS 3,90867 0,01112 0,01112 0,00878 0,00000
NN TP T >= 2500 ur VS 10,96689 0,00000 0,00937 0,00744 0,00000
NS 9,94566 0,00000 0,00744 0,00593 0,00000
T < 2500 ur VS 7,08745 0,00000 0,01438 0,01128 0,00000
NS 6,25059 0,00000 0,01128 0,00888 0,00000

T >= 2500 ur VS 12,65065 0,00000 0,01962 0,01531 0,00000
NS 11,27560 0,00000 0,01531 0,01197 0,00000
T < 2500 ur VS 8,16066 0,00000 0,02624 0,02041 0,00000
NS 7,03167 0,00000 0,02041 0,01591 0,00000
polnjenje EV na AC
3,31394 0,00000 0,01213 0,00955 0,00000
brez m. moči
1,76787 0,00000 0,04306 0,03332 0,03982
gospodinjstva
1,51386 0,00000 0,04306 0,03332 0,03982
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.