Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 03. 2020
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 7,73224 0,00246 0,00212
6000 ur > T >= 2500 ur 6,84360 0,00233 0,00200
T < 2500 ur 3,31336 0,00241 0,00207
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 8,32854 0,00162 0,00146
T < 2500 ur 7,77557 0,00185 0,00163

T >= 2500 ur 7,07263 0,00816 0,00650
T < 2500 ur 4,12728 0,01239 0,00976
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 10,19454 0,00790 0,00632
T < 2500 ur 6,45467 0,01204 0,00947

T >= 2500 ur 11,57150 0,01622 0,01270
T < 2500 ur 7,27476 0,02167 0,01687
polnjenje EV 3,15324 0,01129 0,00891
brez merjenja moči 0,00000 0,03994 0,03092 0,03692
gospodinjstvo 0,00000 0,03994 0,03092 0,03692
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.